Smoke Sabre - ett briljant och roligt tillskott till provningsserien

Smoke Sabre™ är lösningen på problem som förr kunde uppstå vid aerosolbaserade provningsmetoder för rökdetektorer. Struten dras ut med en knyck av handleden och ger då snabb och effektiv provning, samtidigt som risken för beläggningar som kan skada rökdetektorn elimineras. Pröva själv genom att besöka monter C70 på International Firex.

Andra trycksatta aerosolbaserade rökdetektorprovare har den nackdelen att de kan lämna farliga rester på höljet eller inuti detektorkammaren, om de används på fel sätt. Konstruktionen av Smoke Sabre gör att det inte går att använda den för nära detektorn, vilket gör att inga skadliga beläggningar bildas.

Vid sidan av nämnda fördelar ger Smoke Sabre också fler provningar per flaska, snabbare aktivering och återställning av detektorn, lägre kostnad per provning och är godkänd av större detektortillverkare.

Den utskjutbara struten är tillverkad av biologiskt nedbrytbar plast, vilket gör Smoke Sabre till den enda aerosolbaserade rökdetektorprovaren som är både återvinningsbar och miljövänlig.