Innovation och FoU

Tack vare vårt eget utvecklingsarbete på detectortesters och våra stödresurser kan våra produkter användas på en imponerande rad detektorer världen över. Teamet sitter inne med omfattande kunskap om detektorer och är också kunnigt inom fysik, elektronik, programvara, mekanisk konstruktion och kemi.

På vårt laboratorium hittar man hundratals olika fungerande detektormodeller från otaliga tillverkare från många olika länder världen runt. Där finns också brandkontrollpaneler som kör allt mer sofistikerade algoritmer för falskt larm som provningsutrustningar i framtiden måste omfatta. Datorstödd konstruktion in-house, snabba prototypmöjligheter, resurser för miljöprovning och en stor mängd specialtillverkade verktyg, jiggar och emulatorer sätter företaget i starkast möjliga ställning för att kunna ge stöd för sina aktuella produkter och utveckla nya.